Activităţile proiectului

 1. Managementul proiectului

  1.1 Stabilirea procedurilor de lucru, a metodologiei de monitorizare, raportare si evaluare intermediara/finala a rezultatelor proiectului si a modalitatii de coordonare in cadrul echipei de implementare.

  1.2.Implementarea procedurilor de management, inclusiv financiar (coordonare, monitorizare, rapoartare, evaluare) si auditarea periodica a proiectului.

 2. Achizitii publice

  2.1 Stabilirea comisiei, pregatirea si intocmirea dosarelor de achizitii.

  2.2. Derularea si coordonarea procedurilor de achizitii necesare proiectului

 3. Informarea si publicitatea proiectului.

  3.1 Realizarea unei strategii de promovare si publicitate.

  3.2 Organizarea si derularea conferintei de lansare oficiala a proiectului

  3.3 Elaborarea, multiplicarea si distribuirea unui set de materiale publicitare si de informare, inclusiv comunicate de presa

  3.4 Crearea, dezvoltarea si actualizarea paginii web a proiectului,

  3.5 Organizarea si derularea conferintei finale a proiectului.

  3.6 Identificarea si diseminarea rezultator obtinute in urma implementarii proiectului,

 4. Activitati de dezvoltare, implementare, monitorizare si evaluare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala a studentilor.

  4.1 Identificarea si selectarea grupului tinta.

  4.2 Organizarea unei campanii de informare pentru studenti-suport al activitatii de consiliere si orientare profesionala.

  4.3 Elaborarea de materiale in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala a studentilor.

  4.4. Furnizarea propriu-zisa a activitatilor de consiliere si orientare profesionala, care permit o decizie informata a studentilor privind insertia pe piata muncii sau continuarea studiilor.

  4.5 Organizarea si desfasurarea de vizite de studiu pentru 60 de studenti, ca suport pentru consiliere si orientare profesionala.

  4.6 Evaluarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala a studentilo.

 5. Activitati de organizare, implementare la un potential loc de munca, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire practica pentru studenti, prevazute in curriculumul obligatoriu.

  5.1. Dezvoltarea unor parteneriate pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica pentru  studenţi

  5.2 Organizarea stagiilor de pregatire practica

  5.3 Crearea/tiparirea/multiplicarea/distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregatire practica a studentilor.

  5.4 Desfasurarea propriu-zisa a stagiilor de practica pentru cei 360 de studenti, conform conventiei cadru, sub indrumarea si supervizorilor si a responsabililor cu Centrele de Practica.

  5.5 Organizarea unor concursuri pentru valorificarea competentelor dobandite pe parcursul stagiilor de practica

  5.6 Evaluarea rezultatelor obtinute de studenti in cadrul stagiilor de pregatire practica,

  5.7. Schimb de experienta si diseminare de bune practici privind stagiile de pregatire practica

 6. Activitati inovatoare care faciliteaza tranzitia de la scoala la viata activa prin implementarea metodelor interactive de invatare de tip intreprindere simulate.

  6.1. Organizarea si functionarea unei intreprinderi simulate, conform metodologiei ROCT.

  6.2 Identificarea, selectarea si participarea a 40 de studenti la activitati ale intreprinderii stimulate organizate la nivel local.

  6.3 Evaluarea studentilor prin organizarea unui concurs jurizat de tutori de practica.