Comunicat de presă

Vineri, 16 octombrie 2015

Vineri, 16 octombrie 2015, ora 1800, la Restaurantul Epoca din Craiova, Str. Alexandru Macedonski, nr. 51, are loc conferinţa de presă pentru închiderea oficială a proiectului intitulat „Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor cu specializările medicină dentară şi tehnică dentară„, nr. de identificare POSDRU/161/2.1/G/140885.

Proiectul a fost cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Proiectul a debutat pe data de 23 aprilie 2014 şi s-a derulat pe o perioadă de 18 luni. La proiect au participat studenţii de la Facultatea de Medicină Dentară din anii de studiu I, II, III, IV, şi V şi Tehnică Dentară, anii de studiu I şi II.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţii înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, de la specializările Medicină Dentară şi Tehnică Dentară, cu activitatea practică aferentă specializării, ca o primă etapă în
dezvoltarea carierei, în vederea creşterii şanselor de inserţie profesională ulterioară a acestora şi
creşterea gradului de cooperare între mediul universitar şi angajatorii din regiune.

Obiectivele operaţionale ale proiectului au fost: creşterea relevanţei rezultatelor învăţării şi facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţă activă prin organizarea unor stagii de practică prevazute ca obligatorii, la potenţiale locuri de munca (pentru 360 de studenti), şi prin activităţi inovatoare ca intreprinderea simulată (pentru 40 de studenti); creşterea gradului de informare şi dezvoltare a perspectivelor de carieră şi a abilităţilor personale, prin activităţi de consiliere şi orientare profesională, inclusiv campanie de informare asupra tendinţelor de pe piaţa forţei de muncă în domeniul medicinei şi tehnicii dentare (pentru 400 de studenţi); dezvoltarea relaţiei dintre mediul academic şi mediul economic din judeţul Dolj, prin adaptarea curriculei la cerinţele pieţei şi facilitarea unei tranziţii mai uşoare de la şcoală la viaţa activă, crearea şi consolidarea unei reţele de parteneriat între mediul academic şi organizaţiile profesionale de profil medical, (potenţiali angajatori) pentru asigurarea derulării stagiilor de practică şi pentru a facilita ocuparea în domeniu a studenţilor care se găsesc în căutarea unui loc de muncă adecvat pregătirii lor educaţionale; identificarea cerinţelor angajatorilor din punct de vedere al competenţelor necesare cu scopul de a crea o forţa de munca viitoare calificată, competentă, productivă, cu un timp scăzut de acomodare; facilitarea accesului studenţilor la oportunitătile de angajare prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem de stagii de practică şi a unui sistem inovator de pregatire de tip Intreprindere Simulată; imbunătăţirea perspectivelor de carieră şi a abilităţilor personale ale studenţilor.

 

Comunicat de presa la inchiderea oficiala a proiectului POSDRU

 


 

Joi, 5 iunie 2014

Joi, 5 iunie 2014, ora 900, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, Facultatea de Medicină Dentară, are loc conferinţa de presă care va avea loc în Craiova, Str. Petru Rareş, nr. 2-4, Clădirea Extindere, sala 311, pentru lansarea proiectului intitulat „Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor cu specializările medicină dentară şi tehnică dentară”, nr. de identificare POSDRU/161/2.1/G/140885.

Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Proiectul a debutat pe data de 23 aprilie 2014 şi se va derula pe o perioadă de 18 luni. La proiect vor participa studenţii de la Facultatea de Medicină Dentară din anii de studiu I, II, III, IV, şi V şi Tehnică Dentară, anii de studiu I şi II.

Obiectivul general al proiectului constă în  corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţii înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, de la specializările Medicină Dentară şi Tehnică Dentară, cu activitatea practică aferentă specializării, ca o primă etapă în dezvoltarea carierei, în vederea creşterii şanselor de inserţie profesională ulterioară a acestora şi creşterea gradului de cooperare între mediul universitar şi angajatorii din regiune.

Obiectivele operaţionale ale proiectului sunt: creşterea relevanţei rezultatelor învăţării şi facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţă activă prin organizarea unor stagii de practică prevazute ca obligatorii, la potenţiale locuri de munca (pentru 360 de studenti), şi prin activităţi inovatoare ca intreprinderea simulată (pentru 40 de studenti); creşterea gradului de informare şi dezvoltare a perspectivelor de carieră şi a abilităţilor personale, prin activităţi de consiliere şi orientare profesională, inclusiv campanie de informare asupra tendinţelor de pe piaţa forţei de muncă în domeniul medicinei şi tehnicii dentare (pentru 400 de studenţi); dezvoltarea relaţiei dintre mediul academic şi mediul economic din judeţul Dolj, prin adaptarea curriculei la cerinţele pieţei şi facilitarea unei tranziţii mai uşoare de la şcoală la viaţa activă, crearea şi consolidarea unei reţele de parteneriat între mediul academic şi organizaţiile profesionale de profil medical, (potenţiali angajatori) pentru asigurarea derulării stagiilor de practică şi pentru a facilita ocuparea în domeniu a studenţilor care se găsesc în căutarea unui loc de muncă adecvat pregătirii lor educaţionale; identificarea cerinţelor angajatorilor din punct de vedere al competenţelor necesare cu scopul de a crea o forţa de munca viitoare calificată, competentă, productivă, cu un timp scăzut de acomodare; facilitarea accesului studenţilor la oportunitătile de angajare prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem de stagii de practică şi a unui sistem inovator de pregatire de tip Intreprindere Simulată; imbunătăţirea perspectivelor de carieră şi a abilităţilor personale ale studenţilor.

Întocmit
Marilena Bătăiosu
Responsabil informare şi publicitate

Avizat
Sanda Mihaela Popescu
Manager proiect