Finanţare

Finanţarea proiectului s-a realizat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii„, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” , Titlul proiectului: „Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor cu specializările medicină dentară şi tehnică dentară„, Contract nr POSDRU/161/2.1/G/140885.
Cererea de finanţare nr. 140885, din data de 09.08.2013, a fost aprobată în data de 24.03.2014, de către CNDIPT OI POSDRU prin Decizia numărul 458.
Valoarea totală eligibilă a Proiectului a fost de 1.940.794,00 lei.