Evaluare activitate practică

Evaluarea activităţii desfăşurate în cadrul stagiului de practică din septembrie 2014 a studenţilor de la Medicină dentară şi respective Tehnică dentaraă se va face pe data de 25 septembrie 2014, în care studenţii se vor prezenta cu caietul de practică, conform programării, în faţa comisiei de evaluare. Evaluarea activităţii din timpul stagiului de practică de vară se va face în baza caietului de practică completat de student şi a fişei de evaluare completată de tutorele care a îndrumat activitatea practică a studentului în cadrul centrului de practică în care acesta a fost repartizat.
Evaluarea activităţii desfăşurate în cadrul stagiului de practică din anul universitar 2014-2015 a studenţilor de anul I şi III se va face pe data de 30 iulie 2015, în care studenţii se vor prezenta cu caietul de practică, conform programării, în faţa comisiei de evaluare. Evaluarea activităţii din timpul stagiului de practică de vară se va face în baza caietului de practică completat de student şi a fişei de evaluare completată de tutorele care a îndrumat activitatea practică a studentului în cadrul centrului de practică în care acesta a fost repartizat.
Evaluarea activităţii desfăşurate în cadrul stagiului de practică din anul universitar 2014-2015 a studenţilor de anul V se va face pe data de 03 august 2015, în care studenţii se vor prezenta cu caietul de practică, conform programării, în faţa comisiei de evaluare. Evaluarea activităţii din timpul stagiului de practică de vară se va face în baza caietului de practică completat de student şi a fişei de evaluare completată de tutorele care a îndrumat activitatea practică a studentului în cadrul centrului de practică în care acesta a fost repartizat.