Obiective

Obiectivul general al proiectului

  • corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţii înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, de la specializările medicină dentarăşi tehnică dentară, cu activitatea practică aferentă specializării, ca o primă etapăîn dezvoltarea carierei, în vederea creşterii şanselor de inserţie profesională ulterioară a acestora şi creşterea gradului de cooperare între mediul universitar şi angajatorii din regiune. 

Obiective specifice

Ob1: Creşterea relevanţei rezultatelor învăţării şi facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţă activă, prin:

  • organizarea unor stagii de practică prevazute ca obligatorii, la potenţiale locuri de muncă (pentru 360 de studenţi),

  • activităţi inovatoare – intreprindere simulată (pentru 40 de studenţi).

Ob2: Creşterea gradului de informare şi dezvoltare a perspectivelor de carierăşi a abilităţilor personale.

  • prin activităţi de consiliere şi orientare profesională, inclusiv campanie de informare asupra tendinţelor de pe piaţa forţei de muncă în domeniul medicinii şi tehnicii dentare.

Ob3: Dezvoltarea relaţiei dintre mediul academic şi mediul economic din judeţul Dolj, prin adaptarea curriculei la cerinţele pieţei şi facilitarea unei tranziţii mai uşoare de la şcoală la viaţa activă.  

  • Prin crearea de oportunităţi pentru 400 de studenţi de a participa la activităţi de învăţare prin muncă şi dezvoltarea sistemului de asistare şi orientare în carieră a studenţilor.