Rezultate anticipate

- 1 sedință internă de lansare a proiectului;
-1 echipa de implementare functională;
-1 procedura de lucru elaborată, inclusiv pt.managementul financiar și 1 pt.managementul documentelor și arhivare;
-1 metodologie de coordonare între parteneri;
– 1 grafic Gantt detaliat;
– 9 contracte individuale de muncă pt experții pe termen lung și fisele de post;
-1 analiza SWOT pentru trasare concluzii
– min 10 proceduri de achiziții publice implementate;
– min 10 contracte de achizițieîincheiate pentru bunurile și serviciile detaliate la secțiunea Resurse alocate.
-1 strategie privind informarea și publicitatea proiectului
-1 conferința de lansare a proiectului organizata în Craiova ( min 40 de participanți la conferință, informați; – min 3 reprezentanti ai instituțiilor media participanți la conferință)
– 1 set de materiale publicitare inclusiv machete pentru: pliant, afiș, broșura, roll-up, mapă, autocolant;
– 1 film de prezentare creat,
– min 4 apariții în presa scrisă/radio-tv pentru promovarea proiectului (spoturi, publireportaj).
– o pagina web creată, conform Manualului de identitate vizuală;
– min 4000 de accesări ale paginii web, pe parcursul proiectului,
-1 conferința de închidere a proiectului organizată în Craiova ( min 40 de participanți la fiecare, informați; – min 3 reprezentanți ai instituțiilor media participanți la conferință)
– 1 material cu rezultate, impactul și efectele obținute prin implementarea proiectului;
-1 seminar organizat în care se vor prezenta rezultatele proiectului;
– min 50 de organizații vor primi prin e-mail materialul.
-1 campanie de informare organizată – min 400 de studenți informați;
-6 sesiuni de prezentare,
– elaborarea unui set de materiale informative, teste proiective, fișe, pentru desfășurarea activității de consiliere-de către furnizor.
-360 de studenți vor beneficia de consiliere și orientare profesionala în afara orelor din planul obligatoriu de învățământ.
– 6 vizite de studiu la București; –
–min. 10 acorduri de parteneriat încheiate;
-1 platforma web, prin care să continue comunicarea dintre studenți-universități-mediul medical;
– min 10 parteneri de practică identificați, îndeplinind criteriile stabilite pt a oferi studenților o experiență reală de învățare;
– min 10 convenții de practică semnate, conform conf. Ordinului comun MSP și MECT Nr.140/1515/2007, cu instituții de profil medical, cabinete dentare, clinici,
– 1 suport obiective de instruire practică, pentru cele 2 specializări (Medicină dentară și Tehnică dentară), respectând curricula de practica existentă;
– 360 de fișe de observație create pe parcursul stagiilor, pentru evaluarea studenților pe parcurs ;
-1 model de caiet de practică,
-2 stagii de practică organizate în lunile Iulie și Septembrie.
– 2 concursuri organizate și derulate pentru stimularea performanțelor și pentru recompensarea celor mai buni studenți practicanți;
– 30 premii acordate pt stimularea competitivității și performanței.
– 360 fișe de feedback realizate pentru aprecierea gradului de satisfacție a studenților;
– 2 mese rotunde și 2 seminarii organizate cu rolul de a corela curricula cu realitatea organizațiilor angajatoare, pentru întâlnirea cererii cu oferta.
– 550 de ghiduri de practică.
-1 sala amenajată și dotată, pt funcționarea întreprinderii simulate, cu echipamente specifice întâlnite în cadrul unui cabinet dentar real,
– 40 de studenți, anul V, Medicină dentară selectați și participanți la activitățile întreprinderii simulate,
– 1 concurs organizat;
– 6 premii acordate pentru performanțe realizate.