Sustenabilitatea proiectului

 

Proiectul include operatiuni si activitati pentru a asigura continuarea, valorizarea, abordarea integrata si transferabilitatea rezultatelor dupa finalizarea perioadei de implementare, progresul si beneficiile realizate pentru grupul tinta fiind garantate si in viitor.

Un prim element de sustenabilitate este reprezentat de competentele profesionale pe care studentii le dobandesc dupa parcurgerea stagiilor de practica obligatorii, facilitand tranzitia acestora de la scoala la viata activa, mai ales pentru cei care sunt in ani terminali si care vor cauta un loc de munca in perioada imediat urmatoare finalizarii proiectului.

Un alt element de sustenabilitate este reprezentat de acordurile de parteneriat incheiate cu diferite organizatii profesionale din domeniul medicinei si tehnicii dentare, ce constituie premise in pregatirea si informarea altor grupuri tinta pentru tranzitia de la scoala la viata activa. Transferabilitatea rezultatelor proiectului se va asigura prin diseminarea rezultatelor si a bunelor practice.

Stagiile de practică şi vizitele de studiu-suport pentru consiliere vor crea premise ale inserţiei ocupaţionale încă din cadrul proiectului. Având în vedere resursele logistice achiziţionate în proiect şi sala pusă la dispoziţie de UMF, cabinetul virtual (IS) va funcţiona încă 2 ani după finalizarea proiectului, asigurând perpetuarea metodelor interactive şi aplicate de exersare a cunoştintelor obţinute, pentru alţi studenţi inmatriculaţi în facultatea cu profil medical din care provine grupul ţintă.

Vom continua acest proiect pentru acelaşi grup ţintă şi pentru alţi 50 de studenţi cu specializări similare (care se vor înmatricula în cadrul facultăţii vizate în anul universitar următor) şi după finalizarea implementării proiectului, prin întreţinerea platformei online de interacţiune între studenţi-universitate-angajatori (care să acţioneze ca un centru virtual de practică). Membrii parteneriatului creat vor sprijini această iniţiativă, mai ales prin comunicarea şi menţinerea legăturii cu studenţii. Pentru aceste activităţi nu este necesară o altă finanţare externă, deoarece ne bazăm pe expertiza internă şi aplicaţii similare deja existente în portofoliul solicitantului.