Intâlniri cu partenerii de practică

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROIECTUL
”SPRIJIN PENTRU FACILITAREA TRANZIŢIEI DE LA STUDIU LA PIAŢA MUNCII A STUDENŢILOR CU SPECIALIZĂRILE MEDICINĂ DENTARĂ ŞI TEHNICĂ DENTARĂ”